Tıbbi Birimler

 • Anorektal Malformasyonlar
 • Akciğerin Cerrahi Patolojileri
 • Çocuk Yaş Grubu Tümörleri (Nöroblastom, Wilms Tümörü, Teratomlar
 • GİS Atrezileri (Özafagus, Mide Çıkışı, İnce ve Kalın Bağırsak)
 • Kasık Bölgesi Patolojileri
 • Üriner Patolojiler
 • Yenidoğan Cerrahisi

Fizyoterapist

 • Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Eklem Hastalıkları Tanı ve Tedavisi (Boyun, Bel, Sırt, Diz, Kalça, Dirsek, El ve Ayak Bilekleri)
 • İnme Rehabilitasyonu
 • Ortopedik Rehabilitasyon
 • Osteroporoz Tanı ve Tedavisi
 • Pediyatrik Rehabilitasyon
 • Skolyoz Tanı ve Tedavisi
 • Spastisite Tanı ve Tedavisi
 • Spinal Kord Hastalıkları