Meme rekonstrüksiyonu, mastektomi (meme cerrahisi)

Meme rekonstrüksiyonu, mastektomi (meme cerrahisi) sonrasında bir veya her iki meme yeniden oluşturmak için yapılan cerrahi bir prosedürdür.

  • Amaç: Hastanın meme görünümünü ve şeklini yeniden oluşturmak, özgüvenini artırmak ve giysilerin daha iyi oturmasını sağlamak.
  • İşlem Adımları:
    1. Danışma: Hastanın tercihleri, beklentileri ve ameliyat öncesi sağlık durumu değerlendirilir. Farklı rekonstrüksiyon seçenekleri hakkında bilgi verilir.
    2. Ameliyat: Meme rekonstrüksiyonu, implantlar veya hastanın vücudundan doku transferi gibi farklı tekniklerle gerçekleştirilebilir.
    3. İyileşme Süreci: Ameliyat sonrası iyileşme süreci hastadan hastaya değişmekle birlikte, genellikle birkaç hafta ila birkaç ay arasında sürer.
  • Riskler ve Komplikasyonlar: Enfeksiyon, doku reddi, implant komplikasyonları gibi riskler bulunmaktadır.
  • Beklenen Sonuçlar: Meme rekonstrüksiyonu sonucunda hastanın meme görünümü ve özgüveni genellikle önemli ölçüde artar.

Meme rekonstrüksiyonu, mastektomi sonrası hastalar için önemli bir estetik ve psikolojik iyileşme sağlayabilir.