Medikal Teknolojiler - Kolan British Hospital

Medikal Teknolojiler

İleri radyolojik görüntüleme teknikleri ile sizleri sağlığına kavuşturmak için en güncel uygulamalar mevcuttur.

Bunların arasında en önde geleni manyetik rezonans görüntüleme tekniği olup sizlerin beyindeki sağlık sorunlarınızla ilgili olarak sizin güncel durumunuzu söylemek mümkündür.

Bunların arasında kas iskeleti sistemi radyolojisi içerisinde; Eklemlerde sık görülen hastalıkların ayrıntılı teşhisi omurdaki fıtıklaşma ve yaşa bağlı olan değişikliklerin saptanması uygulamalarımız arasındadır.

Bilgisayarlı Tomografi cihazımız ile Akciğerde, Kemik sisteminde ve batındaki büyük organlarda büyük prankimoz organlarda olası hastalıklar; Tümör, İnfakt, Kırık, Kanama gibi sorunlarınız hassasiyetle belirlenebilmektedir.
Bunun yanında üreme sağlığı konusunda güncel uygulamalar arasında olan HGS‘de sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Günlük pratikte hızlı ve tekin teşhis koyma amacıyla çok tecrübeli radyolog hekimlerimiz sizlere ultrasonografi ve renkli doppler ultrasound ile hizmet vermekteyiz.

Zaman zaman ihtiyaç duyduğumuz çeşitli organlardaki sıvı boşaltma, akciğerdeki sıvıyı boşaltma, batın içerisindeki parankimöz organlardan biyopsi alma, tiroid bezinin hastalıkları durumunda tiroid bezinden küçük doku örnekleri alma günlük uygulamalarımız arasındadır.

Kemik dansitometri cihazı ile olası osteofroz hastalıklarınız hassasiyetle bilimsel olarak tespit edilebilmektedir.

Multix Swing (Röntgen Cihazı)

Magnetom Essenza - MRI

Somatom Spirit

Mammomat 3000

LOGIQ S8

Planmeca Proline XC

Luminos RF

Polymobile Plus

Acuson X300

Voluson S8