Çaprık Bacak Düzeltme Ameliyatı

Çarpık bacak düzeltme ameliyatı, yaygın olarak genu varum (çengel bacak) veya genu valgum (çarpık bacak) gibi çeşitli bacak deformitelerini düzeltmek için yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu ameliyat, bacakların hem işlevselliğini hem de görünümünü iyileştirmeyi amaçlar.

Amaç

 • Yürüme ve ayakta durma yeteneğini düzeltmek için bacak deformitelerini düzeltmek.
 • Doğru hizalamayı ve dengeyi yeniden sağlamak.
 • Genel bacak estetiğini iyileştirmek.

İşlem Adımları

 1. Değerlendirme: Deformitenin derecesini değerlendirmek ve cerrahi yaklaşımı planlamak için kapsamlı bir muayene ve görüntüleme çalışmaları yapılır.
 2. Anestezi: Genellikle genel anestezi uygulanır.
 3. Kesiler: Deformiteye yakın bölgelerde kesiler yapılır ve kemiklere ulaşılır.
 4. Kemik Düzeltme: Deformite türüne bağlı olarak, kemik kesilip özel teknikler kullanılarak yeniden hizalanır.
 5. Sabitleme: Kemik iyileşme sürecinde stabilize etmek için dış veya iç sabitleme cihazları kullanılabilir.
 6. Kapatma: Kesiler dikişlerle kapatılır.

İyileşme Süreci

 • Hastane Kalışı: Hastaların izlenmesi ve ağrı kontrolü için hastanede kalma gerekebilir.
 • Fizik Tedavi: Rehabilitasyon egzersizleri, kuvveti, esnekliği ve fonksiyonu yeniden kazandırmak için başlatılır.
 • Kademeli Yük Taşıma: Düzeltme yapılan bacak üzerindeki yük, zamanla kademeli olarak artırılır.
 • Takip: Cerrahla düzenli takip ziyaretleri, iyileşmeyi izlemek ve tedaviyi gerektiği gibi ayarlamak için yapılır.

Riskler ve Komplikasyonlar

 • Enfeksiyon
 • Geç iyileşme
 • Sinir veya damar yaralanması
 • Anestezi ile ilişkili komplikasyonlar

Beklenen Sonuçlar

 • Düzgün bacak hizalanması ve fonksiyonun iyileştirilmesi.
 • Deformiteye bağlı ağrı ve rahatsızlığın azalması.
 • Artan özgüven ve yaşam kalitesi.

Çarpık bacak düzeltme ameliyatı, dikkatli planlama ve uzmanlık gerektiren karmaşık bir işlemdir. Hastalar, işlemi geçirmeden önce nitelikli bir ortopedi cerrahı ile riskleri, faydaları ve beklenen sonuçları detaylı bir şekilde tartışmalıdır.