Spastisite: Tanı ve Tedavisi

Spastisite, kas tonusunun veya sertliğinin anormal bir şekilde artmasıyla karakterize edilen bir durumdur. Bu durum, hareket, konuşma veya günlük yaşam aktivitelerini engelleyebilir ve rahatsızlık veya ağrıya yol açabilir. Genellikle beyin veya omuriliğin istemli hareketleri kontrol eden bölgelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. İşte spastisitenin tanısı ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgiler:

Spastisitenin Tanısı

 1. Tıbbi Geçmiş ve Fizik Muayene:
  • Semptomların başlangıcı ve ilerlemesini anlamak için ayrıntılı bir tıbbi geçmiş alınır.
  • Fizik muayene, kas tonusu, güç ve hareket açıklığını değerlendirmeyi içerir. Doktor, hastanın uzuvlarını çeşitli yönlerde hareket ettirerek direnç ve sertliği değerlendirir.
 2. Nörolojik Muayene:
  • Spastisitenin altında yatan nedeni belirlemek için ayrıntılı bir nörolojik muayene yapılır. Bu nedenler arasında inme, multipl skleroz, serebral palsi veya omurilik yaralanmaları yer alabilir.
  • Refleks testleri, duyusal değerlendirmeler ve kas koordinasyonu testleri yapılır.
 3. Görüntüleme Çalışmaları:
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Beyin veya omurilikteki anormallikleri belirlemeye yardımcı olur.
  • Bilgisayarlı Tomografi (BT) Tarama: Beyin yapılarının ayrıntılı görüntülerini sağlar.
 4. Elektromiyografi (EMG):
  • EMG, kaslardaki elektriksel aktiviteyi ölçerek kas fonksiyonu ve sinir aktivitesini değerlendirir.
 5. Spastisite Değerlendirme Skalaları:
  • Spastisitenin derecesini ölçmek için Modifiye Ashworth Skalası (MAS) veya Tardieu Skalası gibi araçlar kullanılır.

Spastisitenin Tedavisi

Spastisitenin tedavisi, semptomları hafifletmeyi, fonksiyonu iyileştirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Tedavi planları genellikle multidisipliner olup şu yöntemleri içerir:

 1. Fiziksel ve İş Uğraşı Terapisi
 • Germe ve Güçlendirme Egzersizleri: Düzenli egzersizler, esnekliği ve kas gücünü artırır.
 • Hareket Açıklığı Egzersizleri: Eklem esnekliğini korumaya ve kontraktürleri önlemeye yardımcı olur.
 • Atel ve Ortez Kullanımı: Ortez cihazları, uzuvları destekleyerek pozisyonlamayı iyileştirir.
 1. İlaç Tedavisi
 • Ağız Yoluyla Alınan İlaçlar: Baclofen, tizanidin, diazepam veya dantrolen gibi kas gevşeticiler spastisiteyi azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Intratekal Baclofen Tedavisi (ITB): Bir pompa aracılığıyla baclofen ilacının doğrudan spinal sıvıya verilmesi, oral ilaçlardan daha etkili olabilir ve daha az yan etki gösterebilir.
 1. Enjeksiyonlar
 • Botulinum Toksin (Botoks) Enjeksiyonları: Belirli kaslara yapılan botoks enjeksiyonları spastisiteyi birkaç ay boyunca azaltabilir.
 • Sinir Blokajları: Anestezik veya fenol enjeksiyonları, sinir aktivitesini engelleyerek spastisiteyi azaltabilir.
 1. Cerrahi Tedaviler
 • Selektif Dorsal Rizotomi (SDR): Omurilikteki bazı sinir köklerinin kesilmesini içeren bu yöntem, özellikle serebral palsili çocuklar için spastisiteyi azaltır.
 • Ortopedik Cerrahi: Tendon uzatma veya eklem stabilizasyonu gibi prosedürler deformiteleri düzeltmek ve fonksiyonu iyileştirmek için yapılabilir.
 1. Diğer Müdahaleler
 • Yardımcı Cihazlar: Tekerlekli sandalyeler, yürüteçler ve diğer cihazlar hareketliliği ve günlük aktiviteleri destekler.
 • Hidroterapi: Su bazlı egzersizler spastisiteyi azaltmak ve hareketliliği artırmak için faydalı olabilir.

Yönetim ve Takip

 1. Düzenli İzlem: Semptomlardaki veya genel sağlık durumundaki değişikliklere göre tedavi planlarını ayarlamak için sürekli değerlendirme.
 2. Hasta ve Bakıcı Eğitimi: Spastisitenin yönetimi hakkında eğitim, güvenli transfer teknikleri ve yardımcı cihazların doğru kullanımı.
 3. Psikososyal Destek: Spastisite ile yaşamanın duygusal ve psikolojik yönleriyle başa çıkmak için danışmanlık ve destek grupları.