Çocuklarda Üriner Sistem Patolojileri

Üriner sistem patolojileri; böbrekleri, üreterleri, mesaneyi ve üretrayı ilgilendiren, erken teşhis edilmezse sinsi seyirli ve kalıcı hasarları olan patolojilerdir. Bu nedenle intrauterin dönemde yapılan fetal USG’ lerden başlamak üzere doğum sonrası özellikle bazı olgularda idrar yolları anomalileri araştırılmalıdır. Bu açıdan aşağıdaki özellikleri olan çocuklarda üriner sistem uygun tetkiklerle ekarte edilmelidir.

 

 1. Oligohidramniyozda
  İdrar yolu infeksiyonu geçirenlerde
 2. Üriner sistem anomalisi ile birlikte sıklıkla görülen başka sistem anomali ve sendromlarında
 3. Genetik geçiş bilinen olgularda, ailesinde üriner sistem patolojisi varsa Ayrıca hematüri, azotemi, belde şişkinlik veya kitle, glob vezikale, damla damla idrar yapma, karında asit, atipik yüz görünümü, göbekten idrar gelmesi
 4. Tek göbek arteri
 5. Kulak kepçesi anormallikleri
 6. Prune Belly sendromu
 7. Konjenital ekstremite deformiteleri
 8. Kalp anomalileri
 9. Anorektal anomaliler
 10. Özofagus atrezisi ve trakeaözofageal fistül
 11. Spina bifida, sakral anomaliler
 12. Myelomeningosel
 13. Ekstrofia vezika ve kloaka anormallikleri
 14. Bazı hipospadias ve inmemiş testis vakaları


Normal bebekler doğumdan sonra % 99’ u ilk 48 saatte idrar çıkarırlar. Bu nedenle ilk gün idrar yapmamış sağlıklı bebeklerde telaşlanmamalı, ancak ilk günlerde az idrar yapma nedeniyle gözden kaçabilecek idrar çıkış öyküsü iyi sorgulanmalıdır. Üreteropelvik bölgede bir darlık veya bası hidronefroza, üreterovezikal darlık hidroüreteronefroza, mesaneden üreterlere ve hatta böbreklere kadar olan idrar kaçışı yine hidroüreteronefroza, mesane çıkışındaki obstrüksiyonlar, örneğin posterior üretral valv mesane boynu genişlemesi ve bilateral hidroüreteronefroza yol açarlar. Bu patolojilerin tetkikinde USG, intravenöz pyelografi ve sintigrafik çalışmalar yapılır. Patolojinin ciddiyeti ve gereğine göre cerrahi planlanır.

Paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email