Ses Bozuklukları Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi

Ses Tellerinin İyi Huylu Tümörleri

Ses Teli Polibi

Genellikle bir akut ses travmasını (bağırma gibi) takiben ses teli epiteli altına olan kanamayı takiben gelişen bir lezyondur. Hemen daima tek taraflıdır. Daha çok orta yaşlı erkeklerde görülür. Şikayet olarak ses kısıklığı oluşturur. Tedavisi cerrahi eksizyondur.

Ses Teli Nodülü

Yanlış fonasyon tekniğine bağlı kronik ses travması sonucunda gelişen iyi huylu lezyonlarıdır. Tipik olarak ses tellerinin birbirlerine en fazla temas eden 1/3 ön-2/3 arka birleşim noktasında yerleşirler ve çift taraflıdır. Şarkıcı nodülü adı da verilmektedir. Profesyonel olarak sesini kullanan meslek gruplarında (öğretmen, ses sanatçısı, politikacı, pazarcı gibi) daha sık görülür. Şikayet olarak ses kısıklığı oluşturur. Tedavisi öncelikle konuşma terapisidir. Ses terapisine cevap vermeyen fibrotik nodüllerde cerrahi eksizyon yapılır.

Kontakt Granülom ve Entübasyon Granülomu

Kontakt granülom, erkeklerde, genellikle orta yaşlarda görülür. Daha çok fonksiyonel nedenlere, kronik vokal travmaya bağlıdır ve böylelikle kadınlardaki ses teli nodülüne karşılık gelir. Entübasyon granülomu ise, Endotrakeal entübasyondan (genel anestezi sırasında ağızdan nefes borusuna yerleştirilen tüp) birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Şikayet olarak ses kısıklığı oluşturur. Tedavisi öncelikle konuşma terapisidir. Ses terapisine cevap vermeyen fibrotik nodüllerde cerrahi eksizyon yapılır.

Ses teli kistleri

Seröz veya müköz içerikli, ince duvarlı bu kistler hemen tamamen Reinke aralığında (ses teli mukozasanın hemen altı) bulunurlar, seyrek olarak derinde kaslar içerisine yerleşirler. Etyolojiden öncelikle müköz bezlerin ağızlarının tıkanması sorumlu tutulmaktadır. Şikayet olarak ses kısıklığı oluşturur. Tedavisi cerrahi eksizyondur.

Ses Teli Papillomu ve Juvenil Papillom (Papillomatozis)

Etyolojisinde Human Papilloma Virüs tip 6 ve 11’in sorumlu olduğu düşünülmektedir. Daha çok orta yaştaki erkeklerde görülür. %20’lere varan dejenerasyon oranından nedeni ile prekanseröz lezyonlardan sayılmaktadır. Ses kısıklığı şikayeti olur. Sesin kalitesinin düzeltilmesi ve solunum pasajının açılmasına yönelik cerrahi işlemler uygulanır. Kesinleşmiş bir tedavi şekli yoktur. En etkili tedavi yolu, papillomun CO2 lazer ile kitlenin vaporizasyonudur. Ayrıca sistemik interferon tedavisinin de faydaları bildirilmiştir.

Displazi

Lökoplakiler (beyazımsı, kalınlaşmış mukoza sahaları), hiperkeratozlar (griden kırmızıya dek değişen renklerde mukoza kabalaşmaları, kalınlaşmaları) sigara içenlerde ve kronik larenjitlerde daha sık görülür. Makroskopik olarak malignite şüphesi taşırlar ve histolojik olarak incelenmelidirler. Bu hastalar malignite gelişimi riski nedeniyle sürekli kontrol altında tutulmalıdırlar.