Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları - Kolan British Hospital

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Kolan British Hospital Kulak Burun Boğaz bölümünde; kulaklar, burun ve sinüs boşlukları, dudaklar ve ağız boşluğuna ait yapılar, geniz, yutak ve gırtlak hastalıklarının yanısıra, tiroid ve paratiroid bezi ve tüm tükrük bezlerinin hastalıkları, baş-boyunla ilgili yapıların anomalilerinin tanı ve cerrahi tedavisi için modern ve yüksek teknolojik yöntemler kullanılmaktadır.

Kulak Burun Boğaz poliklinik muayenelerinde endoskopik ve mikroskopik muayene yöntemleri kullanılmakta olup işitme ve denge sistemi hastalıklarının tanısına yönelik tetkikler bölüm bünyesindeki odyoloji laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir.

Kulak Burun Boğaz Bölümünde Teşhis ve Tedavi Edilen Hastalıklar

Otoloji & Nöroloji

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Dış, orta ve iç kulağın doğumsal anomalileri, eneksiyöz ve travmatik hastalıkları ve kanserleri, duyma ve dengeyi etkileyen sinir yolları ile ilgili bozuklukları kapsayan kulak hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi:

 • ХKulak kepçesi bozukluğu veya yokluğunun yanısıra, dış kulak yolu kanalı darlığı veya kapalılığı ile seyreden aural atrezi anomalisi cerrahisi
 • Kronik orta kulak hastalıkları cerrahisi (kulak zarı deliklerinin onarımı, kulak kemikciklerinin onarımı, kolesteatom cerrahisi)
 • Yüz siniri felcinin tıbbi ve cerrahi tedavisi
 • Meniere Hastalığının tıbbi ve cerrahi tedavisi
 • Kulak kemikciği kireçlenmesinin (otoskleroz) cerrahi tedavisi
 • Kulak kepçesi, dış kulak yolu, orta kulak tümörlerinin cerrahi tedavisi
 • Kemiğe ameliyatla yerleştirilebilen işitme cihazı takılması
 • Koklear implant (biyonik kulak) uygulanması

Pediatrik Otolarengoloji

Çocuklarda kulak, burun ve boğaz hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi;

 • Bademcik ve geniz eti ameliyatı
 • Kulak zarına tüp takılması
 • Doğumsal boyun kitlelerinin cerrahi tedavisi

Baş boyun bölgesi: Tiroid ve paratiroid cerrahisi ile birlikte baş ve boyunda görülen tümörlerin (kanser ve kanser dışı) tıbbi ve cerrahi tedavisi:

 • Dudak kanserlerinin cerrahi tedavisi
 • Ağız boşluğu, dil ve bademcik tümörlerinin cerrahisi
 • Geniz, yutak ve gırtlak kanseri cerrahi tedavisi
 • Çene altı (submandibuler) ve kulak önü (parotis) tükrük bezlerinin cerrahisi
 • Yüz cildi ve kemiklerinin, sinüs kanserlerinin cerrahi tedavisi
 • Yüz kemiği kırıklarının (burun ve çene kırıkları) onarılması
 • Boyun lenf bezlerinin temizlenmesi için diseksiyon ameliyatları

Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi

 Yüz ve boynun kozmetik, işlevsel ve onarıma ihtiyaç duyan anormalliklerinin tedavisi;

 • Rinoplasti (burun estetiği)
 • Otoplasti (kepçe kulak anomalilerinin düzeltilmesi)
 • Bleferoplasti (göz altı torbalarının alınması)
 • Yüz ve boyuna Botox uygulamaları

Rinoloji

Burun ve sinüs boşluklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi

 • Septum deviasyonu (septoplasti) ameliyatı
 • Burun içi etlerinin (konka) radyofrekansla küçültülmesi
 • Burun poliplerinin cerrahi tedavisi
 • FESS (Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi)

Larengoloji

Ses bozuklukların tıbbi ve cerrahi tedavisi;

 • Ses teli nodül ve poliplerinin cerrahi tedavisi
 • Ses teli felcine bağlı bozuklukların tıbbi ve cerrahi tedavisi

Alerji

Üst solunum yollarının allerjik hastalıklarının tanı (alerji testleri) ve tedavisi.

Odyoloji

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümümüz bünyesinde bulunan odyoloji biriminde saf ses odyometrisi, timpanometrik incelemeler, stapes refleksi testi, otoakustik emisyon, yenidoğan işitme taraması ve BERA testleri yapılmaktadır. Denge bozuklukları, baş dönmesi (vertigo) tanı ve tedavisi modern yöntemlerle odyoloji birimimizde gerçekleştirilmektedir.

Paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email