Lasik / Ilasik

LASIK: Ameliyat sırasında önce gözünüze uyuşturucu bir damla damlatılır ve göz çevrenizin temizlenmesini takiben göz kapaklarınıza steril bir örtü yapıştırılır. Daha sonra göz kapaklarınızın açık kalmasını sağlayacak olan özel bir cihaz göz kapaklarınızın arasına yerleştirilir. Bunu takiben mikrokeratom cihazını gözün yüzeyinde sabit tutacak olan vakumlu bir halka göze yerleştirilir ve vakum uygulaması sırasında gözde bir miktar basınç hissi olur. Flep tabakasının oluşturulmasını takiben vakum sonlandırılarak mikrokeratom cihazı gözden ayrılır. Flep tabakasının kaldırılmasını takiben hastadan laser cihazının içindeki bir ışığa bakması istenir. Bu ışık tedavi sırasında gözün belli bir konumda durmasını ve laser atışlarının doğru noktalara uygulanmasını sağlayan fiksasyon (sabitleme) ışığıdır. Excimer laser cihazı tedavi sırasında hasta fiksasyon ışığına yeterince iyi odaklanamaz veya gözünü sabit tutamazsa laser atışlarını durduran bir güvenlik sistemine (tracker) sahiptir. Doktor hastanın gözünün doğru konumda olduğundan emin olduktan sonra laser tedavisini başlatır. Laser atışları sırasında tıkırtıya benzeyen bir ses duyulur ve beraberinde saç yandığında oluşana benzer bir koku duyulabilir. Hastanın mevcut göz bozukluğunun düzeltilmesi için daha önceden bilgisayara programlanan laser tedavisi tamamlandıktan sonra flep tabakası tekrar geri kapatılır ve kendi kendine eski yerine yapışması için bir süre beklendikten sonra işlem tamamlanmış olur. Diğer gözün tedavisi için de aynı işlemler tekrarlandıktan sonra hasta dinlenme odasına alınır ve 15 dakika kadar sonra mikroskop ile flep tabakasının durumunun tekrar kontrol edilmesini takiben evine gönderilir.

ILASIK: LASIK cerrahisinde mikrokeratom adı verilen cihaz metal bir bıçak yardımı ile kornea tabakasında flep adı verilen ince tabakayı oluşturur. Intralase yakın zamanda geliştirilmiş olan ve flep tabakasının oluşturulmasında bıçak yerine özel bir laserin kullanıldığı yeni bir teknolojidir. Flep tabakasının Intralase ile oluşturulmasını takip eden basamaklar klasik LASIK ile aynıdır.