Göz Hastalıkları - Kolan British Hospital

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları Kolan British Hospital’da güncel teknoloji ürünleri kullanılarak hizmet verilmektedir.

Bölümde göz muayenesi yapılırken ilk adım olarak hastanın görme sorunuyla ilgili şikayetler dinlenir ve  şikayetlerin özelliklerine göre kaşlar, göz kapakları ve gözlerin bakış pozisyonu muayenesi yapılmaktadır.

Bilgisayarlı ORM (Otorefraktometre) ve retinoskop yardımıyla hastanın refraksiyon kusuru ölçülerek her iki gözün gözlüksüz ve gözlüklü görme dereceleri saptanmaktadır. Biomikroskopi muayenesinde kirpikler, konjoktiva, kornea ve gözün diğer ön segment elemanları dikkatlice muayene edilmektedir. Ardından göz tansiyonu ölçülmektedir.

Bölümde Aşağıdaki Faaliyetler Gerçekleştirilmektedir

Katarakt Ameliyatları

 Fakoemülsifikasyon yöntemi ile dikişsiz, damla anestezili, katarakt cerrahisi ve göz içi lens uygulaması.

Refraksiyon (Kırma) Kusurları

 Kırma kusurlarının tespiti, gözlük ve kontakt lens verilmesi. Kornea topografileri, öncül dalga (wavefront), oküler cevap analizörü, ön segment OCT tetkikleri ile tanı kolaylığı, PRK, LASIK, LASEK, EPİ-LASIK, INTRALASE İLE LASIK, CK (Konduktif Keratoplasti) ameliyatları.

Kornea Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Konfokal mikroskopi, ön segment OCT, kornea topografileri ile tanının belirlenmesi, tam kat ve lameller kornea nakli, yapay kornea (Boston tipi keratoprotez) ameliyatları ile tedavi.

Kontakt Lens ve Keratokonus Birimi

Yumuşak, sert ve hibrid keratokonus kontakt lensi, cross-linking, kornea içi halka implantasyonu, tam kat ve lameller kornea nakli uygulamaları.

Şaşılık ve Çocuk Göz Sağlığı Birimi

Göz tembelliği tedavisi, Hess perdesi, ortoptik tedavi, nörovizyon tedavisi.

Glokom Tanı ve Tedavileri

Görme alanı, Oküler Cevap Analizörü (ORA), OCT ve HRA ile optik sinir başı incelemeleri, filtrasyon ve seton (tüp) cerrahileri, SLT, endoskopik siklofotokoagulasyon.

Oküloplastik Cerrahi ve Orbita (Göz Çukuru) Cerrahisi

Göz kapakları, gözyaşı yolları ve orbita hastalıklarının cerrahi tedavileri, göz çevresi estetik cerrahileri, şaşılıkta, kapak spazmında ve estetik amaçlı botoks uygulamaları.

Retina Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

Maküla hastalıkları ve diyabetik retinopati dahil retina hastalıklarının FFA, ICG, OCT ile tanı ve takibi, anti-VEGF enjeksiyonları ve vitreoretinal cerrahi ile tedavisi.

Nörooftalmoloji

Göz ve merkezi sinir sisteminin ortak hastalıklarının tanı ve tedavisi, nörovizyon tedavisi.

Oküler Onkoloji

Göz, göz çevresi ve kapak tümörlerinin tanı ve tedavileri.

Optik, Refraksiyon ve Görme Rehabilitasyonu

Az görenlere yardım, teleskopik gözlükler.

Uvea-Behçet Birimi

Göz içi inflamasyonlarının, ilişkili sistemik hastalıkların uzmanları ile koordineli bir biçimde tedavi ve takibi.

Oküler Travma Birimi

Göz çevresine gelen travmalardan fonksiyonel ve kozmetik hasarların giderilmesi.

Oküler İnfeksiyon Birimi

 Göz ve çevresini kapsayan infeksiyonların tanı ve tedavileri.

Paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email