Excimer Lazer - Kolan British Hospital

Excimer Lazer

Excimer Laser, 193 nm dalga boyundaki ultraviole ışıkla korneayı “yeniden biçimlendiren” ve böylece miyopi, hipermetropi ve astigmat kusurlarını düzelten bir ileri teknoloji ürünüdür. Excimer laser cihazı 193nm dalga boyunda ultraviyole laser ışını kullanarak kornea tabakasını 0.25 mikron hassasiyetle şekillendirme yeteneğine sahiptir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda LASIK yöntemi miyopi tedavisinde -12 diyoptriye kadar, hipermetropi tedavisinde +6 diyoptriye kadar ve astigmatizma tedavisinde ise 6 diyoptriye kadar güvenli bulunmuştur. Bununla beraber her kişinin kendi göz yapısına bağlı olarak tedavi edilebilecek maksimum kırma kusuru derecesi farklıdır.