Çocukluk Çağı Aşı Şeması - Kolan British Hospital

Çocukluk Çağı Aşı Şeması

Aşılar, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için çok etkili yönetemlerdir. Aşıların, hastalıklarla karşılaşma olasılığının en yüksek olduğu dönem olan çocukluk döneminde yapılması gerekir.

Enfeksiyon Hastalıkları Komitesi, herhangi bir nedenle hastaneye başvuran her çocuğun aşılarının sorgulanmasını, eğer zamanında yapılmamış olan aşısı varsa, mümkünse hemen aşılanmasını önermektedir.

Türkiye’de çocuk ve ergenlik döneminde yapılan aşılar ve aşı şeması büyük ölçüde dünya standartlarıyla uyumludur. Hastanemizde, Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı tüm aşıların yanısıra, şu an için bu listede yer almayan ‘özel’ aşıları da tüm çocuklara önermekte ve uygulamaktayız. Aşı şeması, uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucu yeni lisans alan aşılarla, sık sık güncellenmekte ve değişikliğe uğrayabilmektedir.

Son olarak da, araştırmaları yıllardır devam eden ve Menenjit aşısı olarak adlandırılan, meningokok aşısı ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır, henüz S.B. Aşı listesinde yer almayan bu aşıyı da hastanemizde uygulamaktayız.

Güncellenen Çocukluk Çağı Aşılarına Dair Öneriler Şöyledir

Sağlık Bakanlığı Aşı Listesinde Bulunan Aşılar

Hepatit B Aşısı: Doğumdan sonra, taburcu olmadan önce bütün yenidoğan bebeklere hepatit B aşısının ilk dozu yapılmalıdır. Hepatit B aşısının ikinci dozu 1. ayda yapılır, üçüncü dozu ise 6. ayda yapılmalıdır.

BCG Aşısı: Ülkemizde 2. ayda tüm bebeklere BCG aşısı yapılmaktadır.

Karma Aşı (Difteri, Tetanoz, Sellüler Boğmaca, Hemofilus İnfluenza, İnaktif Polio Aşısı): Aşının yapılabileceği en erken dönem 6 haftalık bebeklerdir. Aşı 2, 4 , 6 ve 18. aylarda olmak üzere 4 doz yapılır. Bağışıklamanın rapel dozu 4 – 6 yaş arasındaki çocuklara yapılır.

Oral Polio (Çocuk Felci) Aşısı: Ülkemizde 6-18 aylarda ve 4- 6 yaş arasında olmak üzere yapılması önerilmektedir.

Pnömokok Aşısı : Konjuge pnömokok aşısı en erken 6. haftada yapılabilir. Ülkemizde 2,4,6 ve 12. aylarda olmak üzere 4 doz yapılır.

KKK (Kızamık, Kızamıkcık, Kabakulak Aşısı): İlk doz 12. ayda, ikinci dozu ise 4 – 6 yaş arasında yapılmalıdır.

Suçiçeği Aşısı : İlk doz 12. ayda yapılır. İkinci doz 4 – 6 yaş arasında tekrarlanmalıdır.

Hepatit A Aşısı :İlk dozu 18. ayda yapılan hepatit A aşısının ikinci dozu 24. ayda tekrarlanmalıdır.

Özel Aşılar

Rotavirüs Aşısı : Aşının ilk dozu 6-12 hafta arasındaki bebeklere verilmeli, son doz 32. haftayı geçmemelidir.

Meningokok Aşısı : 4 değerli konjuge meningokok aşısı, 9 aydan itibaren çocuklara yapılabilir.

İnfluenza (Grip) Aşısı : İnaktif grip aşısı minimum 6. ayda yapılabilir. Grip aşısı, öncelikle risk gruplarına önerilmekle birlikte, ailesinin aşılanmasını istediği tüm çocuklara ve erişkinlere yapılabilir.

Tetanoz – Erişkin Tip Difteri – Asellüler Boğmaca Aşısı: Karma aşının bu tipi, 11-12 yaş arası çocuklara ya da son difteri-tetanoz aşısının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmiş olan erişkinlere yapılmalıdır. Özellikle yenidoğan ve prematüre bebek ebeveynlerinin aşılanması önerilmektedir.

Human Papillomavirüs (Rahimağzı Kanseri) Aşısı: En erken 9 yaşında yapılabilen bu aşının ilk dozu genellikle 11-12 yaşındaki kız çocuklara yapılır, ilk dozdan 2 ve 6 ay sonra olmak üzere toplam 3 doz gereklidir.