Kalbin ultrasonografik görüntülenmesini sağlayan bir cihaz olup kalpteki yapısal bozuklukları (delikler, darlıklar, kalbin kasılma gücü) değerlendirmede kullanılmaktadır. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanemizde acil kalp girişimini gerektirecek bebekler için zaman kaybettirilmeden gerekli tedavinin yönlendirilmesine olanak verir. 

Kalp Kateterizasyon Laboratuarı: Kardiografik incelemenin yetersiz kaldığı doğumsal kalp hastalıklarında cerrahi girişim için gerekli ek ölçümlerin ve görüntülerin alınmasını sağlanmaktadır. Hastanemizde “Kalp Kateter” yöntemi ile yapılacak tedavilerde görüntüleme çok önemli olduğundan ekokardiografi ve anjiyografi cihazlarının ileri teknolojileri kullanılmaktadır.

Kateter Yöntemi: Bazı doğumsal kalp hastalıklı yenidoğan bebeklerde ameliyatsız olarak bu tedavi yöntemi ile kulakçıklar arasında delik oluşturma ve şah damarı- akciğer damarı arasındaki deliğin açık kalmasını sağlamaya yönelik girişimlerle bebeklerin yaşama tutunması sağlanmaktadır.

Kulakçıklar, karıncıklar ya da damarlar arasındaki darlığın (kapaklarda ya da damarlarda) ameliyatsız olarak kateter yöntemi ile cihaz yerleştirilerek ya da balonla tedavisi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.