Ürolojik Kanserler - Kolan British Hospital

Ürolojik Kanserler

Kolan British Hospital Üroloji bölümünde, ürolojik kanser hastalıklarının tedavisinde tüm çağdaş cerrahi ve tıbbi yöntemler kullanılmaktadır.

Erken evre prostat kanserinde sinir-koruyucu radikal prostatektomi, ameliyatı üroloji kliniğinde tecrübeli hekim ekibi tarafından başarı ile yapılmaktadır.

Mesane (idrar kesesi) kanseri için mesanenin tamamen çıkarılması (radikal sistektomi) ameliyatları yapılmakta takiben uygun vakalarda barsaktan mesane oluşturularak hastanın normal yoldan idrar etmesi sağlanabilmektedir.

Böbrek kanseri için radikal nefrektomi ve parsiyel (kısmi) nefrektomi ameliyatları açık yöntemle ve uygun olgularda laparoskopik yöntemle yapılmaktadır.

Erkeklerin yumurtalık (testis) kanserlerinde radikal orşiektomi ameliyatları uygulanmaktadır. Testis tümörlerinin lenf bezlerine atladığı durumlarda yapılan cerrahi de kliniğimizde yapılmaktadır. Gayet başarılı sonuçlar alınmaktadır.