İdrar Kaçırma Tanı ve Tedavisi - Kolan British Hospital

İdrar Kaçırma Tanı ve Tedavisi

İdrar kaçırma problemleri olan kadın ve erkek hastalara yönelik [kadınlarda stres inkontinans (öksürmek ve hapşırmakla idrar kaçırma), kadınlarda urge inkontinans (sıkışma tipti idrar kaçırma), kadınlarda idrar kesesinde sarkma, erkekte idrar tutamama; en güncel medikal ve cerrahi yaklaşımlar ile kliniğimizde uzman ekibimizce titizlikle uygulanmaktadır. Medikal ve cerrahi tedavilerle başarı sağlanamayan olgularda sfinkter ve protez yerleştirme operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ürodinami: İdrar kaçırmanın varlığını, biçimini, mesane ve üretranın (dış idrar kanalı) fonksiyonlarını gösteren bilgisayar destekli basınç ve akım ölçümüne denir. Hastanemiz üroloji bölümlerinde ürodinami testleri yapılmakta ve tedavi süreçlerinde kullanılmaktadır.