Radyoloji

Kolan British Hospital Radyoloji bölümü, günümüzün güncel teknolojisine sahip, gelişmiş cihazlarla girişimsel radyolojik hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Cihazları

 • 1,5 Tesla MR, SiemensMagnetom Avanto
 • 16 Kesitli Multi Slice BT, Siemens Somatom Emotion
 • Floroskopi
 • Dijital Röntgen
 • Ultrasonografi (Doppler)
 • Dijital Mammografi, stereotaktik meme biyopsi
 • C-Kollu
 • Portabl Röntgen
 • PET-BT
 • Kemik Dansitometresi

Kolan British Hospital Radyoloji bölümünde, tüm görüntüler dijital ortamda elde edilip bir merkezde toplanıp saklanır. Değerlendirildikten sonra raporlarıyla birlikte yine dijital ortamda arşivlenip hastanenin tüm birimlerine gönderilir.

Kolan British Hospital girişimsel Radyoloji bölümü, Radyolojinin alt dalı olarak hizmet vermektedir. Ultrason, bilgisayarlı tomografi, röntgen ve hatta manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla vücudun bir çok bölgesine müdahale edilebilmektedir. Bazen bölgesel anestezi bazen de genel sedasyon eşliğinde hastaya minimum rahatsızlık vererek bu girişimler yapılabilmektedir.

Bu İşlemlerin En Yaygın Olanları

 • Organlardan veya tümörlerden parça alınması; biyopsi
 • Safra yollarına müdahele edilerek tıkanıklığın geçici (bilier drenaj) veya kalıcı olarak giderilmesi (bilier stent uygulaması)
 • Böbrekde idrar çıkışını engelleyen tıkanıklık durumlarında böbreğin yaşamasını sağlamak için geçici veya kalıcı olarak idrar çıkış yolu açma; nefrostomi
 • Akciğerde biriken sıvının boşaltılması; plevral drenaj
 • Karın bölgesinde biriken sıvının boşaltılması; asit drenajı
 • Vücudun herhangi bir yerine biriken iltihabın boşaltılması; perkütan abse drenajı

Kolan British Hospital Girişimsel Radyoloji bölümünde, donanımlı teknolojiye sahip dijital cihazlarıyla tanı konulurken, birçok hastalıkların tedavisi de ameliyata gerek kalmaksızın yapılabilmektedir.

Paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email