Demans (Alzheimer Hastalığı, Vasküler Demans) - Kolan British Hospital

Demans (Alzheimer Hastalığı, Vasküler Demans)

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlık 50 yaşından sonra her 10 yılda bir riski iki kat artan bir durumdur. Burada en önemli yaklaşım tedavi edilebilir unutkanlıkları diğerlerinden ayırmak olmalıdır.Yine Alzheimer, Pick Hant vasküler demanslar, Levy erişimli demanslar kendi özellikleri içinde değerlendirilerek hastanemizde izlenmekte ve tedavisi yoluna gidilmektedir.Ayrıca; bu tablolar sadece unutkanlıkla sınırlı kalmayıp davranış bozuklukları ile de seyretmektedir.Bu durumda yetkin psikiyatri uzmanlarımızla hastaların ve yakınlarının sorunlarına çözüm bulunmaktadır.