Koklear İmplant (Biyonik Kulak) Uygulanması - Kolan British Hospital

Koklear İmplant (Biyonik Kulak) Uygulanması

Koklear implant, çok ileri derece işitme kaybı olan kişilerde takılan elektronik bir cihazdır. Koklear implant sıklıkla “biyonik kulak” olarak da adlandırılmaktadır.

Koklear implant, iç kulakta bulunan koklea içindeki tüylü hücrelerin zarar görmesine bağlı çok ileri derece işitme kaybı olan kişilerde işitmelerini geri kazanmalarına yardımcı olur. Koklear implant sayesinde doğal duymaya en yakın işitme sağlanabilinir.

Aralık 2010 itibariyle dünyada 219.0000 kişiye koklear implant takılmıştır.

Koklear İmplant Nasıl Çalışır

Dış parça üzerinde bulunan mikrofon aldığı sesi iç parçaya iletmektedir. İç parça üzerinde bulunan ses işlemcisi ise aldığı sesleri elektrik uyaranlarına çevirir ve bu elektrik uyaranları direkt iç kulaktaki sinir hücrelerine iletilir. Sinir hücrelerinden iletilen elektrik uyaranları işitme merkezine giderek normal işitmeyi sağlarlar.

Koklear İmplant Nasıl Takılır

Koklear implant cihazı 2 parçadan oluşmaktadır. İç parçası ameliyat ile takılmaktadır. Alıcı kısmı kemik üzerine yerleştirilir ve elektrot kısmı koklea (saylangoz) içine gönderilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1 saat sürmektedir. Hastanede tahmini yatış süresi 2 gecedir. Bir hafta gün aşırı pansuman yapılır. Eriyebilen dikişler kullanıldığı için dikiş alınmasına gerek kalmamaktadır. Bir hafta içinde ameliyat bölgesi tamamen iyileşmektedir. Ameliyattan sonra yaklaşık 3 hafta sonra dış parça takılmaktadır. Dış parça ameliyata gerek olmadan normal işitme cihazı gibi kulak arkasına yerleştirilir.

Koklear İmplant Sonuçları

Koklear implant takıldıktan sonra hastalar özel eğitim almaya devam etmektedir. Koklear implant ne kadar erken yaşta takılırsa sonuçları o kadar yüz güldürücü olmaktadır. Koklear implant çocuk konuşmayı öğrenmeye başladığı yaşlarda takılırsa (1-3) sonuçlar oldukça başarılıdır. İşitmesi ve konuşması hemen hemen normal çocuklar kadar olmaktadır.

Kliniğimizde koklear implant uygulaması ekibimizle beraber başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.