İnvaziv Kardiyoloji - Kolan British Hospital

İnvaziv Kardiyoloji

Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiyografi

Kalbin kendi kas dokusunu besleyen damarlara “koroner damarlar” adı verilmektedir. Koruyucu önlemler alınmasına karşın, koroner damarlarda darlık olduğunu düşündüren yakınmalar varsa yada ön testlerde (egzersiz testi, stresekokardizografi, talyum testi vb.) bozukluk saptanırsa kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi yapılarak bu darlığın yeri ve derecesi tespit edilir. Kritik darlık tespit edilmesi durumunda tedavi seçenekleri balon anjiyoplasti-stent veya by-pass ameliyatı olabilir. Hastanemizde kasık (femoral arter) ve el bileği (radyal arter) üzerinden güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca hastanemizde kasık üzerinden yapılan tetkikler sonrasında kanama komplikasyonlarını azaltmak amacıyla bu bölge eskisine oranla oldukça güvenli ve acısız yeni bir yöntemle (ExoSeal) kapatılabilmekte ve ayağa kalkış süresi kısaltılabilmektedir.

Balon Anjiyoplasti-Stent İmplantasyonu

Koroner damarlarda tespit edilen darlıkların kateter laboratuvarında, damar içine yerleştirilen bir balon ve/veya stent ile açılması işlemidir. Hasta bir gece takip edildikten sonra komplikasyonların olmadığı durumlarda taburcu edilebilmekte ve kısa sürede eski faaliyetlerine dönebilmektedir.

Ayrıca kliniğimizde Çocuk Kardiyolojisinin de katkılarıyla erişkinlerde de doğumsal bazı kalp deliklerinin kapatılması kateter yöntemi ile gerçekleştirilmektedir

Kateter yöntemi ile Patent foramen Ovale´nin kapatılması:

Kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasındaki duvarda doğumdan sonra kapanması gereken zarın yetersiz kapanmasına bağlı oluşan valf tarzında deliktir. PFO varlığında öksürme, aksırma, ıkınma gibi göğüs içi basıncını artıran durumlarda valf açılabilir ve kan her iki atriyum yönünde karşılıklı geçebilir. Kan akciğerin filtre sisteminden geçmeden PFO aracılığıyla sağ atriyumdan sol atriyuma geçtiğinde kandaki küçük parçacıklar, pıhtılar beyne ve diğer organlara giderek inme ve organlarda infarktüse neden olabilir. Bu delikler inme olaylarına sebep olduklarında veya antikoagülan tedavinin (kan sulandırma) mümkün olmadığı bazı durumlarda anjiyografiye benzer bir yöntemle hastanemizde uzman hekimlerimiz tarafından kapatılabilmektedir.

Geçici Kalp Pili

Bazı durumlarda kalp de geçici olarak bloklar veya kalp atım hızında ciddi yavaşlamalar gelişebilir. Bu durumlar bazen kendiliğinden düzelir. Düzelinceye kadar hastanın ritmini sürdürebilmek ve hayatını devam ettirmek için anjiyografiye benzer şekilde kasık veya boyun toplardamarı üzerinden takılabilmektedir.