PRK’nın açılımı Photorefraktif Keratektomidir. PRK da LASIK gibi kırma kusurunu düzeltici bir tedavi yöntemidir. Halen en yaygın şekilde kullanılan lasik tekniğinden farklı olarak PRK yönteminde flep adı verilen ince tabaka oluşturulmaz, lazer direkt olarak dış yüzeyden başlar.

PRK operasyonu korneanın en üstündeki epitel olarak adlandırılan ince canlı doku sıyrılarak alttaki yatak dokuya Excimer Lazerin uygulanması işlemidir. Operasyonun bitiminde kornea yüzeyinin daha kolay iyileşmesi ve koruyucu olması amacı ile birkaç gün için göze şeffaf ve numarasız kontakt lens takılır. İyi görmeyi kazanma süreci LASIK’e göre daha uzun olup 3-4 hafta kadar sürebilir. Operasyon sonrası yaklaşık 2–4 gün ağrılı ve rahatsız edici geçer, nedeni ise epitel iyileşmesinin bu sürede tamamlanmasıdır.