Presbiyopi Cerrahisi (Yakın Gözlükten Kurtulma) - Kolan British Hospital

Presbiyopi Cerrahisi (Yakın Gözlükten Kurtulma)

Presbiyopi veya yakın görme bozukluğu 40 yaşından sonra ortaya çıkan bir durumdur. Yaşla birlikte göz merceği uyum yapma yeteneğini yavaş yavaş kaybeder ve insanların çoğu belli bir yaştan sonra okumak veya yakın iş yapabilmek için gözlük kullanmak zorunda kalırlar. Son yıllarda birçok göz bozukluğu lazer ameliyatlarıyla düzeltilmektedir. Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu için de birçok ameliyat önerilmektedir. Halen uygulanmakta olan ameliyatlar herkes için uygun olmamakta ve hangi ameliyatın yapılacağına ancak bu konuda tecrübeli ve bizzat ameliyatları yapan doktorların görüşleri alınarak karar verilebilir.

Monovizyon ameliyatı: Lasik ameliyatıyla Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu olanların bir gözleri hafif miyop duruma getirildiğinde yakın gözlüğü ihtiyacı asgariye indirilebilir. Bu yöntem en güvenli ve denenmiş yöntemdir.