Nistagmus

Bebeklik döneminde başlayabilen veya daha sonraki yaşamda edinilen ritmik veya aritmik istemsiz göz hareketleridir. Görmede azalmaya veya sınırlı görmeye neden olabilir. Nistagmusda göz hareketleri çeşitli yönlerde olabilir.

Doğuştan nistagmuslerde tedavi optik, ortoptik ve cerrahi olarak uygulanır.

  • Optik tedavi : Yüksek kırma kusurları olan hastalarda gözlükle görmenin düzeltilmesi nistagmusun azalmasını sağlar.
  • Ortoptik tedavi : Şaşılık ve ambliyopi tedavisinde kullanılan yöntemlerle yapılan nistagmus tedavilerinin sonuçları kısıtlı olmaktadır.
  • Cerrahi tedavi : Belirli bakış pozisyonlarında nistagmüsün azaldığı olgulara uygulanır.