Cross-link Tedavisi

Korneanın miyop ve astigmat ile birlikte incelmesi ve sivrileşmesiyle oluşan bir hastalık olan Keratokonus, Kolan British Hospital’ın önem verdiği göz hastalıklarından biridir. Klinikte Hastalığın erken tanısıyla birlikte ilerlemesini önleyici tedaviler ve görme seviyesini netleştirmeye yönelik ameliyatlar (Crosslinking tedavisi, korneaya halka yerleştirilmesi) uygulanmaktadır.