Fakoemüsifikasyon - Kolan British Hospital

Fakoemüsifikasyon

Fako ameliyatı, özel bir cihaz yardımı ile yapılmaktadır. Göze küçük bir tünel açılarak, işitme sınırının ötesinde ses dalgaları (ultrasonik) oluşturan cihazın ucu göz içine sokulur. Kataraktlı mercek yerinde, parçalanarak emilir. Çıkarılan merceğin yerine, görme fonksiyonunu yerine getirecek kalıcı suni bir mercek (göz içi lensi) yerleştirilir. Ameliyat yaklaşık 10-15 dakika sürer.