Göz İçi Mercek Uygulamaları

Yapılan incelemeler sonucunda, lasik veya lasek  ameliyatlarından herhangi birinin sizin için uygun bir seçenek olmadığına karar verilirse sorununuzu göz içi mercek uygulamaları ile sorununuz ortadan kaldırabilir. Bu uygulanan mercekler değişik özelliklerdedir:

Standart IOL: Gözü lazer tedavisine uygun olmayan ama gözlüklerinden kurtulmak isteyen yüksek miyop ve hipermetrop görme kusuru olan hastalara refraktif lens değişimi (şeffaf lens değişimi) ameliyatı yapılır. Bu ameliyattan sonra, uzağı gözlüksüz net görenlerin yakın için gözlük kullanmaları gerekebilir.

Multifocal IOL: Bu lenslerin en önemli özelliği yakın ve uzak gözlük ihtiyacının aynı anda ortadan kaldırılmasıdır. Bu yöntem günümüzde yakın ve uzakta iyi bir görme sağlamaya uygun olan tek yöntemdir.

Torik IOL: Astigmatı olan hastalarda yüksek başarı için kişiye özel olarak dizayn edilen toric lensler kullanılmaktadır.

Fakik IOL: Fakik-IOL yüksek miyop ve hipermetroplarda kesin ve güvenilir sonuçları olan bir yöntemdir. Göz yapısı lazer tedavisine uygun olmayan (örneğin; kornea kalınlığı ince olan) yüksek miyop ve hipermetrop gözlerin gözlük ya da lens kullanmadan net bir görüşe sahip olması Fakik-IOL ameliyatı ile mümkün olabilmektedir. Gözün içerisine yapay numaralı bir lens yerleştirilmesi prensibine dayanan bu yöntem, kimi zaman LASIK operasyonuyla kombine olarak da uygulanmaktadır. Ayrıca 7 diyoptriden 25 diyoptriye kadar miyoplar, 5 diyoptriden 13 diyoptriye kadar hipermetroplar tedavi edilebilmektedir.