Glokom (Göz Tansiyonu)

Erken çocukluk çağında gelişen Glokomlara Konjenital ya da Gelişimsel Glokom denir. Bu tür glokoma 10.000 canlı doğumda bir sıklıkta karşılaşılır.Glokom görme sinirinin gözü terk ettiği yerde hasara uğraması ile neticelenen bir durumdur. Bu tür hasar görme kalitesini etkilemektedir. Çocuklarda görülen bu tür hasar hemen hemen her zaman yüksek göz içi basıncı ile seyreder.

  • Saydam tabakda opaklaşma
  • sulanma, kızarıklık, kısma
  • ışık hassasiyeti
  • göz kapaklarında istemsiz kasılma(spazm)
  • göz küresinde aşırı büyüme
  • az görme veya nistagmus (titreyen göz)
  • şaşılık gibi şikayetlere yol açabilir.

Glokomdan şüphelenilen bebekler ve çocuklar baştan anestezi altında muayene edilmelidir. Erken tanı çok önemlidir. Hastalığın tedavisi cerrahidir. Uzun süreli takipleri gereklidir. Erken müdahale edilmediğinde kalıcı körlüğe yol açan ciddi bir bozukluktur.