Çocuklarda Kırma Kusurları - Kolan British Hospital

Çocuklarda Kırma Kusurları

Yetişkinlerde olduğu gibi miyopi, hipermetropi ve astigmatizma çocuklardaki temel kırma kusurlarıdır.

Miyopi

Farklı nedenlere bağlı olarak ışınların retinanın önünde odaklanması halidir. En sık nedeni gözün normalden uzun olmasıdır. Miyoplar uzağı net göremezler. Ancak yakın görmeleri iyidir. 6 dereceye kadar olan miyopilere basit miyopi, daha yüksek olanlara ise yüksek miyopi denir. Yüksek miyopiler 20 yaştan sonra da artmaya devam eder ve retina tabakasında incelme, görme azalması ile sonuçlanır. Genellikle 8-14 yaş arasında çocukluk döneminde fark edilir. Ergenlik döneminde, vücudun hızlı büyümesi ve değişimi ile birlikte, miyopi derecesi de ilerleyebilir

Hipermetropi

Hipermetrop gözde ışınlar retinanın gerisinde odaklanır. Gözün normalden kısa olması en önemli nedendir. Hipermetroplar özellikle yakın görmede zorlanırlar. Eğer hipermetropinin derecesi yüksekse bu hastalar uzağı görmede de zorlanacaklardır. Hipermetropi gelişimi büyük oranda kalıtımsaldır. Çocuklarda gözün sulanması ve ağrıması gibi bir takım belirtiler gösterebilir. Hipermetroplarda kusur genellikle iki gözde birden oluşur. Ancak, bazı durumlarda hipermetropi sadece tek gözde de gelişebilir. Bu kusur erken teşhis edilmediği takdirde “göz tembelliği” sorunu ortaya çıkabilir.

Astigmatizma

Korneanın (gözün ön kısmındaki saydam tabaka) veya lensin (göz içindeki mercek) kırıcılıklarının her açıda aynı olmamasına bağlı olarak noktasal bir ışık kaynağından gelen ışınların bir nokta halinde retinaya odaklanamamasıdır. Bu hastalar hem uzak hem de yakın görmede problem yaşarlar. Hipermetropide genellikle kornea tabakasının farklı eksenleri farklı eğriliktedir. Astigmatizma miyopi ve hipermetropi ile beraber görülebilir. Astigmatizma da büyük oranda genetik yapıyla ilgilidir. Bulanık, çift görme ve gölgeli görme, baş ile göz ağrısı, sık arpacık çıkarmak, kirpik dibi iltihabı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Ağır astigmatı alan çocuklar çevrelerindeki nesneleri çarpık ve bozuk görür, tembellik gelişmemesi açısından tedavi edilmelidirler.