Göz Tembelliği Tedavisi - Kolan British Hospital

Göz Tembelliği Tedavisi

Göz tembelliği gözlük veya kontakt lens takıldığı halde,yapısal bir bozukluk mevcut olmadan görme seviyesinin düşük olmasıdır. Detaylı göz muayenesi yapılmadan hasta göz tembelliği olduğunu fark etmeyebilir. Genellikle tek taraflıdır, ancak bazen iki gözde birden görülebilir. Az gören veya bozuk gören gözün beyne ilettiği görüntünün zamanla beyin tarafından algılanmasında azalma olmasıyla göz tembelliği oluşur. Göz tembelliğine neden oluşturan hastalığın erken dönemde ortadan kaldırılması gereklidir. Özellikle hayatın ilk 7 yılı tedavi için çok önemlidir.

Göz Tembelliği Nedenleri

  • Şaşılık: İki göz ayrı ayrı yönlere bakıyorsa beyne iki ayrı görüntü gider ve çift görme meydana gelir. Çocuklarda bir şekilde bu durum engellenerek beyin, gözlerden birinden gelen görüntüyü baskılar ve tek gözle görme sağlanır. Bu arada görüntüsü baskılanan gözde tembellik gelişmeye başlar.
  • Kırılma kusurları: İki göz arasında 1 numaradan fazla fark varsa veya her gözde ayrı ayrı yüksek kırma kusuru varsa bir göz diğerinden çok bulanık görür, bu göz tembel hale gelir. Görünüşte göze çarpan herhangi bir problem olmadığı için tespit edilmesi zordur.
  • Diğer göz hastalıkları: Bu grupta görme eksenini kapatan hastalıklar sayılabilir. Bunlar, kornea, iris, lens ve vitreus gibi gözün kırıcı ortamlarının kesiflik veya anormal pozisyonda olmaları ile ilgili hastalıklardır. Örneğin doğuştan katarakt olması, göz kapağında düşüklük olması…

Göz Tembelliğinin Tedavisi

Göz tembelliği tespit edildiğinde öncelikle tembelliğe neden olan hastalığın tedavisi yapılır.

Göz tembelliği tedavisinde en başarılı sonuçlar ilk 6 yaşta olmaktadır.

Tedavide iyi gören göz belirli aralıklarla kapatılarak tembel gözün de gördüğüne dair beyne sinyal gönderilir. Kapama için çocuk ve ailenin uyumuna ihtiyaç vardır.

CAM tedavisi, 5-9 yaş arası çocuklarda klasik kapama tedavisi prensibine göre çalışan, özel bir cihaz yardımıyla hastanede yaklaşık 10 seanslık programlar şeklinde uygulanan bir yöntemdir, herhangi bir cerrahi girişimi ya da ilaç kullanımını gerektirmez, her seans yaklaşık 30 dakika kadar sürer ve etkinliği kanıtlanmıştır. Klasik kapama tedavisinin yerini almaz, tedaviye yine kapama tedavisi ile devam edilmelidir.

Neurovision tedavisi tembel gözün görme fonksiyonun artırmayı amaçlayan, kişiye özel, algılayarak öğrenme prensibi ile çalışan ve görmeyi, artırmayı amaçlayan yeni bir göz tembelliği tedavi yöntemidir. İleri yaşlarda da uygulanabilir.