Çocuk Göz Muayenesi

Çocuk Göz Sağlığı

  • Şaşkınlık
  • Göz tembelliği
  • ROP (Prematüre Bebek Retinopatisi)

Şaşılık

Her iki göz ekseninin paralelliğinin bozulması hastalığıdır. Gözün hareketini sağlayan dış kaslardır. Her bir gözde bulunan 6 adet kas arasındaki denge bozulursa şaşılık meydana çıkar.  Göz Sağlığı Merkezi’mizde bu işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirilir. Şaşılık  ameliyatında hastalar aynı gün evlerine gönderilir. Ameliyatın türüne göre ve ameliyat sonrası  kısa süreli damla tedavisi önerilebilir.

Prematüre Retinopatisi (Rop)

Prematüre bebeklerin en önemli göz sorunlarından biri “prematüre retinopatisi”dir (Retinopathy of Prematurity – ROP). Prematüre bebeklerde görülen, retina hasarı yapan  bir göz hastalığıdır. Prematürelerde oluşabilecek retinopatinin erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Bu yüzden erken doğan bebeklerin bu konuda özel eğitimli göz hekimi kontrolünden geçmesi ve izlenmesi gerekir.

Kolan British Hospital Göz Sağlığı Merkezi’nde  ROP’u tedavi etmenin çeşitli yöntemleri vardır. Fakat en sık uygulananı laser tedavisidir. Laser fotokoagülasyonu ile retina dekolmanına sebep olmadan anormal damarlar ortadan kaldırılır.