Göğüs Hastalıkları

Akciğer Hastalıkları

Kolan British Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde; tüm akciğer hastalıklarının tanısına yönelik poliklinik işlemleri, solunum fonksiyon testleri, alerji testleri, bronkoskopik işlemler ve modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Akciğer Kanseri tanısında hastanemizde mevcut ileri görüntüleme yöntemleri (Multi-Detector Toraks CT, MR, PET-CT), bronkoskopik incelemeler, immuno histokimyasal tetkikler ile kişisel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji uzmanlarının katılımı ile oluşturulan konseyimiz karar vermektedir.

Solunum Fonksiyon Laboratuvarında spirometrik testler, akım volüm eğrisi, reversibilite testi, 6 dakika yürüme testi, arter kan gazı ölçümleri yapılmaktadır.

Alerji laboratuvarında, solunum yolu alerjileri ve astım tanısında önemli olan deri testleri (prick test), total ve spesifik immun globulin E (IGE) ölçümleri yapılmaktadır.

Bronkoskopi laboratuvarında, rijid bronkoskopi ve videobronkoskopi ile başta akciğer kanseri olmak üzere bir çok akciğer hastalığının tanısı konmakta, elektrokoagulasyon, argon plasma koagulasyon (APC), kriyoterapi ile tedavi uygulanmakta ve endobronşial stent yerleştirmektedir.

Uyku laboratuvarında, uyku sorunlarına yönelik olarak, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz branşları ile birlikte multidisipliner yaklaşımla güncel tanı ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Sigara bırakma polikliniğimizde, akciğer kanseri, KOAH, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, damar hastalıkları ve çeşitli kanser türleri gibi pek çok hastalığın oluşmasında önemli bir risk faktörü olan sigarayı bırakmaya yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Solunum yetersizliği olan hastalarda, yoğun bakım ünitelerimizde konsültasyon hizmetlerimizin yanı sıra, serviste noninvazif yöntemler (CPAP, BPAP) ve oksijen tedavisi uygulanmaktadır.

Paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email