Mediastenoskopi ve Bronkoskopi - Kolan British Hospital

Mediastenoskopi ve Bronkoskopi

Mediastinoskopi, akciğer kanserinin evrelendirmesinde, lenf bezlerini tutan diğer akciğer hastalıklarının (Sarkoidoz, Tüberküloz gibi) tanısında kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bilgisayarlı tomografi ve nükleer tıp gibi yöntemlerin yanında kesin sonuç alınan güvenilir bir girişimdir.

Uygulama Türleri

  • Standart servikal mediastinoskopi: En sık uygulanan bu mediastinoskopide, genel anesteziyle hastanın boynundan açılan küçük bir kesiyle, kalp ile akciğer arasında bulunan mediasten adındaki boş alana özel bir aletle girilir. Video yardımı kullanılacaksa alınan görüntüler bir ekrana yansıtılır. Nefes borusu dışından ve önünde ilerletilip burada bulunan lenf düğümlerinden veya tümörlerden biyopsi alınır.
  • Anterior mediastinoskopi: Boyundan değil göğsün sol ön bölgesinden, yaklaşık 2. ve 3. kaburgaların arasından girişim yapılır. Geri kalan işlemler aynıdır.
  • Ekstended servikal mediastinoskopi: Standart servikal mediastinoskopiyle aynı kesiyle yapılır ama aletin ilerletildiği alan farklıdır. Sadece burada aort denen atar damarın önünden ilerlenir, damarların etrafındaki lenf düğümlerinden biopsi alınır.
  • 4- Subksifoidal Mediastinoskopi: Göğüs kemiği (iman tahtası) altından giriş yapılır.

Uygulama

En sık uygulandığı yer akciğer kanserinin ameliyat öncesindeki evrelemesidir. Eğer buradan alınan lenf bezi biyopsisinde kanser hücresi görülürse hastaya ameliyat önerilmez. Büyük riskler taşımamasına karşın, hayati organlara yakın ve damardan zengin bir alanda çalışıldığı için istenmeyen bazı sorunlarla karşılaşmak olasıdır. Bu işlem sırasında ölüm yok denecek kadar azdır (%0.08).