Mediasten Cerrahisi - Kolan British Hospital

Mediasten Cerrahisi

Mediasten, göğüs kafesi içinde, her iki akciğer, kalp ve soluk borusu arasında kalan boşluktur. Buraya ait cerrahi durumlar kabaca şu şekilde ayrılabilir:

  • Mediastinit: Mediastinit, mediastenin iltihabıdır. Genellikle abse ile kendini gösterir. Burada gelişen enfeksiyon yemek borusunu zedeleyen durumlar, ağızdaki bir enfeksiyonun aşağıya doğru yayılması sonucu veya bazı ameliyatlardan sonra komplikasyon olarak gelişebilir. Sonuçta hastanın genel durumu kötüleşir. Acil olarak girişim gerektirir. Sternum denen göğüs kemiğinin hemen üzerinden ve göğüs kafesi içinden girilerek mediastendeki abse boşaltılır.
  • Kistler: Kist içi sıvı dolu, kalın duvarlı oluşumlar için kullanılan bir terimdir. Mediasten kistlerinin büyük bir çoğunluğu doğumsaldır ve gittikçe büyürler. Genellikle kötü huylu değillerdir ama çevre dokulara baskı yaptıkları için çıkarılmaları gerekir. Sternotomi (göğüs kemiği kesilerek) veya göğüs boşluğu içinden (Torakotomi veya VATS) ile kistin tamamı çıkarılmalıdır. Kistin tamamıyle çıkarılması sonucu genellikle tedavi gerçekleşir.
  • Mediasten tümörleri: Mediastende bulunan yapılardan kaynak alan çeşitli iyi huylu veya kötü huylu tümörler görülebilir. Özelliklerine göre cerrahi, radyoterapi ve veya kemoterapi uygulanabilir.
  • Timus cerrahisi: Timus, mediastenin ön bölgesinde, soluk borusu ve kalbin üzerindeki zar olan perikardın üzerine uzanmış H harfi şeklinde bir bezdir. Bu bezden kaynaklanan iyi veya kötü huylu tümörler (timoma ve timik karsinom) ön mediastenin en sık karşılaşılan tümörleridir. Bu tümörler diğer bölge tümörleri gibi evrelendirilirler. Erken evrelerde tedavi cerrahidir. Radyoterapi veya kemoterapi de destekleyici tedavi olarak bulunur. Operasyon genellikle “Sternotomi” vasıtasıyla yapılır. Genel anestezi altında sternum denen göğüs kemiği (iman tahtası) özel testerelerle yukarıdan aşağıya doğru düz bir çizgi halinde kesilir ve iki yana açılır. Açıldıktan sonra mediastenin ön bölgesi açığa çıkar. Timus, tümörlü dokusu ve yayıldığı bölgelerle beraber çıkarılır. Tümörün tam olarak çıkarılması önemlidir. Eğer çıkarılamıyorsa ameliyattan sonra en uygun şartlarda radyoterapi ve veya kemoterapi ile ek tedaviler uygulanır.

Bunun dışında, kaslarda yorgunluk ve zayıflıkla kendini gösteren bir nörolojik bozukluk olan “Miyastenia Gravis” adlı hastalıkta, tümörlü olmadığı halde Timus bezinin çıkarılması gerekebilir. Bu hastalar Timus bezi alındıktan sonra %30-80 oranında iyileşirler. Timus sternotomi ile çıkarılabileceği gibi VATS dediğimiz kapalı ameliyatla da çıkarılabilir.