Kolon Kanseri - Kolan British Hospital

Kolon Kanseri

Kolon, Rektum Ve Anal Kanal Hastalıkları

İnce ve kalın bağırsak hastalıkları ile anal kanal hastalıkları günümüzde geniş kitleleri etkileyen, yaşam kalitesini bozan önemli bir sağlık sorunudur. Bu hastalıkların ortaya çıkmasını sağlayan ve kolaylaştıran faktörler arasında kötü ve dengesiz beslenmenin yol açtığı kabızlık, kalabalık ve büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği günlük baskı veya stres ile yetersiz egzersiz sayılabilir.

Kalın bağırsak ve anal kanalın içerisini direk gözle gözlemlememize olanak sağlayan anoskopi, sigmoidoskopi ve kolonoskopi gibi tanı yöntemleri hastalıkların erken tanısına olanak sağlamakla birlikte kalın bağırsak polipleri gibi bazı hastalıkların tedavisine de imkan vermektedir. Ayrıca BT ve MR görüntüleme yöntemleri de hastalıkların erken tanısında önemli bir yer tutmaktadır.

Kalın bağırsak hastalıklarının cerrahi tedavisi son yıllarda önemli gelişmelere sahne olmuş ve laparoskopik kalın bağırsak ameliyatları hastanemizin de içinde yer aldığı gelişmiş merkezlerde sıklıkla uygulanır hale gelmiştir. Laparoskopik kalın bağırsak ameliyatları sayesinde hastalar ameliyat sonrası dönemde daha az ağrıya maruz kalmakta ve hastanede yatış süreleri de belirgin olarak kısalmaktadır.

Son dönemlerde anal kanalın yaygın hastalıklarından olan hemoroidal hastalıkanal fissür veya anal çatlak ile perianal fistül gibi yaşam kalitesini olumsuz etkileyen hastalıkların tedavisinde daha az invaziv (daha az ağrıya yol açan) veya ameliyatsız tedavi yöntemleri uygulanır hale gelmiştir. Hemoroidal hastalık tedavisinde uyguladığımız Longo ameliyatı daha az invaziv tedavi yöntemlerine, anal fissür dediğimiz çok ağrılı bir hastalık olan anal kanal çatlaklarında uyguladığımız perianal Botox injeksiyonu da ameliyatsız tedavi yöntemlerine örnek olarak gösterilebilir.

Kolan British Hospital genel cerrahi ekibi deneyimli kadrosu ile kalın bağırsak ve anal kanal hastalıklarının tanı ve tedavisinde hastanemizin sahip olduğu modern teknolojiyi kullanarak hizmet sunmaktadır.