Kolan British Hospital Gastroentroloji bölümünde, safra yolu ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisi ERCP ile yapılmaktadır.

ERCP, safra kanalı ve pankreas hastalıklarının duodenoskop denilen özel bir endoskopi aletiyle tanı ve tedavisinin yapıldığı özellikli bir endoskopik işlemdir.

Kolan British Hospital Gastroentroloji bölümümüzde, ERCP ile safra yolları taşlarının tedavisi ameliyatsız ve kısa sürede başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Duodenoskopla ağızdan girilerek bağırsak da safra yolunun açıldığı kanal ağzı bulunarak safra yollarına ve gerektiğinde pankreas kanalına girilerek görüntüleme yapılmaktadır. ERCP işlemi sırasında gerekirse safra yollarında ki taşların temizlenmesi, tıkanıklıkların açılması için stent(plastik veya metal kateter) yerleştirilmesi, biyopsi alınması gibi tedaviye yönelik işlemlerde gerçekleştirilebilmektedir.

Operasyon şansı olmayan veya operasyonu kaldıramayacak durumlarda olan hastalara stent denilen borularla safra akımı sağlanabilmektedir. Bu işlem tıkanıklığa bağlı sarılık nedeniyle karaciğer ve böbrek gibi organ fonksiyonlarının bozulmasını önlemektedir.

Amacımız deneyimli gastroenteroloji ve hepatopankreatobilier cerrahi ekibimizin teşhis ve tedavileri safra kanalı taşı ve diğer safra yolu hastalıkları olan hastalarınızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarıdır.

ERCP Endikasyonları

  • Koledok taşları
  • Oddi sfinkteri fonksiyon bozuklukları
  • Kolanjit (safra yolu iltihapları)
  • Bilier pankreatitler
  • Safra yolu yaralanmaları
  • Safra yoluna açılan karaciğer kistleri
  • Periampuller bölge tümörleri (pankreas başı-papilla vateri-koledok alt uç)
  • Ana safra kanalı (koledok) ve karaciğer içi safra yolu tümörleri
  • Kronik pankreatitler

Hastanemizde ERCP işlemi gerekli tetkik ve değerlendirmelerden sonra anestezi eşliğinde yapılmaktadır.