Elektro Koterizasyon Tedavisi

Elektrokoter, elektrik enerjisinin ısıya dönüştürülmesi sonucu deriden kabarık lezyonların yakılması ve yok edilmesi esasına dayanır. En eski tedavilerde dağlama olarak kullanılmaktaydı. Şimdi, çift kutuplu, doğru akımla çalışan bir cihazla elektrokoagülasyon (kanama durdurma) ve elektrodesikasyon (kesme) işlemleri şeklinde uygulanmaktadır.

Siğiller, seboreik keratoz, piyojenik granülom gibi kabarıklık yapan bir çok deri hastalığında aynı esaslarda uygulanan bir tedavidir.