Çocukluk Çağı Rutin Hastalıklarının Takibi - Kolan British Hospital

Çocukluk Çağı Rutin Hastalıklarının Takibi

Kolan British Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde, bebeklikten 18 yaşına kadar tüm çocukların ihtiyaçlarına yönelik ileri tanı ve tedavi yöntemleri yürütülmektedir.

Çocukların büyüme gelişme takipleri, Sağlık Bakanlığı rutin aşıları ve tüm özel aşılar bakanlık takvimine uygun olarak uygulanmaktadır. Çocukluk çağı tüm enfeksiyon hastalıkların tanı ve tedavisi yapılırken, çocukluk çağı beslenmesi konusunda da hizmet verilmektedir. Çocukluk çağı alerjik hastalıklarında; alerji deri testleri, kanda bakılan alerji testleri, solunum fonksiyon testleri, besin testleri; astım, alerjik bronşit, alerjik nezle (saman nezlesi), atopik dermatit (egzema), ürtiker (kurdeşen), besin alerjisi, kronik öksürük, hışıltılı-hırıltılı bebek, sık tekrar eden solunum yolu enfeksiyonları, alerjik deri döküntülerinin tanı ve tedavisi uygulanmaktadır.