Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları - Kolan British Hospital

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocukluk çağının en sık rastlanılan hastalıkları olan enfeksiyon hastalıklarında erken tanı ve doğru tedavi önemlidir. Hastanemizde çocuk enfeksiyonları, çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, pnömoni, menenjit, ishal, yumuşak doku enfeksiyonları, diğer spesifik enfeksiyonlar ve bunların komplikasyonlarına. Tüberküloz, enfeksiyöz hepatit ve bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulmaktadır.

Ateş

Ateş vücut ısısının normal sınırların üzerine çıkması olarak tanımlanır. Vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Çocuklarda çoğu zaman enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkar, fakat daha seyrek olarak başka nedenlere de bağlı olabilir. Isı ölçümünün yapıldığı vücut bölgesine göre normal ısı değerlerinde farklılıklar olur. Ateş bir hastalık değil, hastalıkların belirtilerinden biridir. Çocukluk çağında çok sık görülür. Ateşin beyin yıkımı gibi zararlı etkileri rektal ısı 41.0ºC’ne çıkmadan görülmez. Ancak 6 yaşından küçük, yüksek ateşli çocukların %2-5’inde ateşe bağlı havale görülebilir.
Çocuk ateşlendiğinde, ortam ısısını 21-22ºC’de tutmak, çocuğa ince ve gevşek giysiler giydirmek, tamamen soyup ılık suyla ıslatmak ya da banyo yaptırmak ve bol sıvı vermek gerekir. Ateşli bir çocuğun ilk 24 saat içinde bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

Nezle, grip, farenjit, orta kulak enfeksiyonu ve sinüzit çocuklarda en sık rastlanan üst solunun yolu enfeksiyonlarıdır. Nezle ve grip hafif ateş, burun akıntısı, hapşırma bazen de halsizlik, kırıklık ve kas ağrılarıyla giden, virüslerin yol açtığı bir hastalıktır.

Alt Solunum Yolu Hastalıkları

Bronşiolit ve pnömoni (zatürre) çocuklarda en sık görülen iki alt solunum yolu enfeksiyonudur. Bronşiolit, küçük hava yollarının enfeksiyonudur. Alt solunum yolu enfeksiyonları, önce burun akıntısı, hapşırma, öksürük ve ateşle başlar. Birkaç gün içinde solunum hızlanır, solunum sıkıntısı gelişebilir. Böyle durumlarda çocuklara ateş düşürücü verilir. Sıvı gereksinimi karşılanır. Bronşları genişleten ilaçlar gibi destekleyici tedavi ile düzelirler.

İshalli Hastalıklar

İshalli hastalıklar çocuk ölüm nedenleri arasında yer alır. İshalin çocuklarda ölüme yol açmasının en önemli nedeni sıvı kaybının konmaması sonucunda çocuğun susuz kalmasıdır. Sıvı kaybına ile birlikte kusmanın da eşlik etmesi ve iştahının bozulması gibi nedenlerle çocuğun besin alımı azalırsa beslenme bozuklukları (malnütrisyon) gelişir. Çocuklarda ishal etkenleri virüs, bakteri ya da parazitler olabilir. Kesin tanı dışkının mikroskobik incelemesi ve kültürle konulmaktadır. Bu incelemeler sonrasında hekimin gerek duyduğu olgularda antibiyotik kullanılmalıdır. Anne sütü alan bebeklerde annenin sık olarak emzirmeye devam etmesi hem anne sütünün azalmasını önler, hem de bebeğin daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Döküntülü Hastalıklar

Çocukluk çağında ateş ve döküntü ile giden, çoğu virüsler tarafından oluşturulan, birbirine benzer çok sayıda hastalık vardır. Bunlar arsında kızıl, kızamık, kızamıkçık, beşinci hastalık, altıncı hastalık suçiçeği gibi hastalıklar yer almaktadır. Tüm bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuk dostu hastanemizde uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.