Ekokardiyografi (Transtorasik ve Transözofajiyal) - Kolan British Hospital

Ekokardiyografi (Transtorasik ve Transözofajiyal)

Kalbin ultrasonografik görüntülemesini sağlayan bir cihaz olup kalpteki yapısal bozuklukları (delikler, darlıklar, kalbin kasılma gücü) değerlendirmede kullanılmaktadır. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanemizde acil kalp girişimi gerektirecek bebekler için zaman kaybettirilmeden gerekli tedavinin yönlendirilmesine olanak verir.