Efor Testi - Kolan British Hospital

Efor Testi

Egzersizle ilgili yakınması olan hastalarda sorunun kaynağını belirlemede faydalı bir yöntemdir.

Ritim Holter: Özellikle çarpıntı ataklarından yakınması olan ancak muayene sırasında kalp ritmi normal çocuklarda çarpıntı atağını yakalayabilmek için 24 saat boyunca kalp hızının kayıt edildiği bir teşhis yöntemidir. Çarpıntı atağına yakalanıldığında çarpıntının tipine göre tedavi yöntemini belirlemeyi sağlar. Ritim holter ve efor testinin ayrıca açık kalp cerrahisi geçirmiş çocuklarda ileriki yaşam risklerini belirlemede çok önemli bir yeri vardır.