Doğumda kafatası toplam beş adet kemikten oluşur ve bu kemikler birbirine sütür (oynamaz eklem) denen bağlantılarla birleşir. Sütürler bir yaşına kadar beyinin büyümesine müsaade etmek için açık kalır. Kraniyosinostoz sütürlerin erken kapanmasından kaynaklanan konjenital bir anomalidir ve kafatası büyümesini bozar. Bu rahatsızlık için kullanılan diğer terim kranial stenozdur. Bazı vakalarda kafa şekil bozukluğuna ek olarak artmış kafaiçi basınç da görülmektedir.

Teşhis ve Tedavi

Kraniyosinostoz tanısı genellikle beyin cerrahı tarafından yapılan muayenede konur. 3D BT (üç boyutlu beyin tomografisi) ve kafa grafileri gerekebilir.

Tedavi aşamasında çocuk, genetik olarak incelenmelidir çünkü kraniyosinostozlar çeşitli sendromlar ile ilişkili olabilmektedir. Örneğin Apert Sendromu ve Crouzon Sendromu. Kraniyosinostozun cerrahi tedavisi, genellikle beyin cerrahı, plastik cerrah ve oromaksillofasiyal cerrahtan oluşan bir takım tarafından yapılır. Bu işlem sırasında; erken kapanan sütürün açılır ve kafa kemiklerine normal bir şekil verilir. Son gelişmeler sayesinde bu işlem daha az kan kaybına neden olan bir operasyon haline gelmiştir. Operasyondan sonra çocuklara kafatası büyümesinin takibi amacıyla şekillendirilmiş özel bir başlık (kask) verilebilir.