Kafa Tabanı Cerrahisi - Kolan British Hospital

Kafa Tabanı Cerrahisi

Kafa tabanı tümörü, kafatası tabanı tümörü veya beyin tabanı tümörü adları ile anılan tümörler sinüs, geniz ve kulakta yerleşen tümörlerdir. Bu tümörler kafada bulunmalarına rağmen beyin tümörlerinden farklıdır ve tedavisi nispeten daha kolaydır. 80’li yıllara kadar tedavisi çok zor olan bu tümörlerin tedavisi son yıllarda geliştirilen modern ilaç ve tekniklerle artık mümkün olabilmektedir.

Kafa tabanı tümörlerine ilk uygulanacak müdahele ameliyattır. Endoskopik ameliyat, enfeksiyon önleme metodları, radyocerrahi gibi yöntemler bunlardan birkaçıdır. En etkili tedavi yöntemleri, ameliyat ve buna destekli kemoterapi tedavileridir.