Beyin Tümörleri - Kolan British Hospital

Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri beynin içinde ya da komşuluğunda yer alan anormal hücre kümeleridir. Bu lezyonlar kafatası içinde bir yer işgal ediyor ve bu nedenle beyne baskı oluşturarak klinik bulgu veya şikayetlere neden oluyor. Vücudumuzdaki normal hücreler zamanla yaşlanıyor ve yeni hücrelerle yer değiştiriyor. Buna karşın tümör hücreleri kontrolsüz olarak çoğalırken diğer yaşlı hücreler gibi ölüp ortamdan uzaklaştırılamıyor. Klinik ve deneysel araştırmalar tümörlerin gelişiminde yanlış kodlanan bazı genlerin ve proteinlerin rol oynadığını, yine radyasyon ve kanserojen kimyasallar gibi bazı etkenlerin bu yanlış kodlanmaya neden olabildiğini gösteriyor.

Beyin Tümörleri Tanı ve Tedavi Seçenekleri

Gerçekte birçok nörolojik hastalık, beyin tümörleri ile benzer şikayet ve bulgulara neden olabilir. Böyle bir durumda ilk yapılması gereken, hastanın tam nörolojik muayenesinin yapılmasıdır. Eğer muayene bulguları bir tümör olasılığını düşündürüyorsa hastaya MR (magnetik rezonans görüntüleme) veya bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmelidir. Tümör tanısında bu tetkikler genellikle yeterli bilgi sağlamakla birlikte, daha ileri bilgi edinmek ve tedavinin planlanması amacı ile fonksiyonel MR (fMR), MR-Anjiyografi, önemli lif demetlerinin görüntülenebilmesi amacı ile traktografi (DTI) ve/veya selektif beyin anjiyografisi yapılması gerekebilir.

Beyin tümörlerinin tedavisinde ilk ve en önemli seçenek, lezyonun cerrahi olarak çıkarılmasıdır. İyi huylu tümörlerin tam ya da tama yakın çıkarılması ile ek tedaviye gerek duyulmadan uzun ve sağlıklı bir yaşam elde edilebilir.

Malign tümörlerde cerrahi tedaviye ek olarak hastaya radyoterapi ve kemoterapi verilmesi gerekir ve bu yöntemler hastalığın tekrarlama olasılığını azaltarak sağlıklı yaşam süresini uzatır. Son zamanlarda stereotaksik hedefleme sistemleri ile donatılan radyoterapi cihazları, bir yandan olası yan etkileri azaltırken tedavinin etkinliğini önemli ölçüde arttırabilmektedir. Beyin tümörlerinin yerleşimleri nedeni ile hastada tedavi öncesi ve sonrasında fonksiyon kaybı gelişebilir ve bu durumda fizik tedavi ve rehabilitasyon programının uygulanması gerekebilir. Beyin tümörü olan bir hastada, beyin tümörlerinin tedavisi sırasında ve sonrasında hastaya psikolojik danışma ve yardım sağlanması giderek önem kazanmaktadır.