AVM (Arteriovenous Fistül) - Kolan British Hospital

AVM (Arteriovenous Fistül)

Beyin damarların gelişimi esnasında, damar duvarının eksik gelişmesi sonrası atar damarlar ile toplardamarlar arasında bir yumaklaşmaya beyin arterio-venöz malformasyon (AVM) adı verilmektedir.

Hastalığın Belirtileri

AVM’nin en çok gözlenen belirtileri baş ağrısı ve inmedir. Bu belirtiler, geniş dolaşık kan damarları yığınının, beynin yüzeyine zarar vermesi ya da beynin içine kanamasıyla ortaya çıkar. Hastaların sıklıkla bilinç kaybı, ani ve şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, bulanık görme ve ense sertliği gibi şikayetleri olur. Hastalarda felç, konuşma bozukluğu, hissizlik gibi fokal merkezi nörolojik problemler olur.

Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

AVM’nin teşhisi nöroradyolojik tetkikler kullanılarak yapılır. Bilgisayarlı Tomografi genellikle istenen ilk incelemedir ve sıklıkla dolaşık kan damarları yığınını gösterir. Bu çalışmayı genellikle kan damarlarına ayrıntılı bir şekilde bakmak için geliştirilmiş olan BT-Anjiografi incelemesi takip eder. Anjiografi beyindeki kan damarlarını en ayrıntılı gösteren incelemedir. MR (manyetik rezonans) görüntülemesi de yararlı olabilir.

Hastanın hayatını tehlikeye sokabilecek büyük kanamalarda öncelikli tedavi ameliyattır. Yeni kanama riskini ortadan kaldırmak için kan basıncı hemen kontrol altına alınmalıdır. AVM’nin neden olabileceği beyin hasarını engellemek için nöbet önleyici ilaçlar kullanılmalıdır.AVM’ nin büyümesini ya da gelecekte olabilecek kanamaları önlemek için uzun dönem tedavi gerekir. Ameliyat kranyotomi ve AVM’nin çıkartılmasını içerir. Embolizasyon (kan damarlarının tıkanması) kasıktan, bir katater kullanılmak suretiyle, beyin atardamarlarına ulaşılmasını içerir. Kan akışını engellemek için AVM’ ye özel bir yapıştırıcı enjekte edilir. AVM’nin merkezine yüksek doz radyasyon verilmesini sağlayan stereotaktik radyocerrahi, AVM’ yi ortadan kaldırmak için uygulanır.