Check Up Merkezi

Check-Up bir başka adıyla “Kişisel sağlık taraması”, olası hastalıkları erken dönemde tespit ederek önlem almayı böylece kişinin sağlıklı kalmasını amaçlamaktadır. Check Up Merkezi’nde, Check-Up hastanın belirgin bir şikayeti olmasa da, gizliden gizliye oluşmaya başlayan ve erken aşamadayken hastalığın saptanması amacıyla yapılan muayene ve tetkiklerdir.

Kolan British Hospital Check-up Merkezi , iç organlarda hastalık bulgularının saptanması; gizli şeker, kolesterol, kalp hastalıkları, alkol ve hepatit B, meme-rahim-kalın bağırsak gibi en sık görülen kanser türleri, cinsiyetin ve hayat tarzının getirdiği olası risklerin belirlenmesi, ailesel kaynaklı hastalık risklerinin belirlenmesi ve erken tanı için risk analizleri gerçekleştirilmektedir.

Kişiye yönelik analizlerin yapıldığı Check-up programda, kilolu hastalara da daha sağlıklı olabilmeleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kendimi Önemsiyorum Check Up Paketlerimiz

Sağlığımı Koruyorum Paketi (Kadın)

Troidim Kontrol Altında Paketi

Sağlıklı Nefes Alıyorum

Diyabetten Koruyorum Paketi

Sağlıklı Görüyorum Paketi

Prostata Yenilmiyorum Paketi

Sindirim Sistemimi Koruyorum Paketi

Baş Ağrısını Yeniyorum Paketi

Sağlıklı Büyüyorum Paketi

Osteoporoza Eğilmiyorum Paketi

Unutkanlığı Unutuyorum Paketi

Sağlıkla Okuruyorum Paketi

Kalbime İyi Bakıyorum Paketi

Sağlığımı Koruyorum Paketi (Erkek)

Zihnimi Koruyorum Paketi

Diyete Başlıyorum Paketi

Spora Başlıyorum Paketi

Meme Sağlığımı Koruyorum Paketi

40 Yaş Üstü erkek Check-Up

MUAYENELER

 • Dahileye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

RADYOLOJİ TETKİKLERİ

 • EKG
 • Panoramik Diş Röntgeni
 • Akciğer X-ray
 • Tüm Batın USG

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • Sedimantasyon
 • Tam İdrar Tahlili
 • AST
 • ALT
 • Açlık Kan Şekeri
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserit
 • TSH
 • Vit B12
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Anti Hbs
 • Hemogram
 • Kreatinin, Serum
 • Gaitada Gizli Kan
 • Total PSA
 • Ferritin Testi
 • Anti HCV
 • HbsAg
 • Üre
 • CRP
 • Serum Demir Düzeyi
 • Serum Demir Bağlama

40 Yaş Üstü erkek Check-Up (GOLD PAKET)

MUAYENELER

 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Onkolojik Tarama
 • Diyetisyen

RADYOLOJİ TETKİKLERİ

 • EKO (Ekokardiyografi)
 • Efor
 • Vücut Analizi

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • HB A1c
 • Ca
 • Vit D
 • CEA
 • AFP
 • Ca 125
 • Ca 19.9

40 Yaş Üstü erkek Check-Up (PLATUIM PAKET)

MUAYENELER

 • FTR Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Kalp Damar Cerrahi Muayenesi

RADYOLOJİ TETKİKLERİ

 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Kemik Dansitometresi (DEXA)
 • Odyometri

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • NA
 • K
 • CL
 • ALP
 • GGT
 • Total Bilirübin
 • Direkt Bilirübin

40 Yaş Altı erkek Check-Up

MUAYENELER

 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi

RADYOLOJİ TETKİKLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • USG, Tam Abdomen
 • Panoramik Diş Röntgeni

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • Hemogram
 • Üre
 • Kreatinin
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserit
 • Açlık Kan Şekeri
 • AST
 • ALT
 • Ferritin
 • Serum Demir Düzeyi
 • Serum Demir Bağlama
 • Vit B12
 • TSH
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Sedimantasyon
 • CRP
 • Total PSA
 • Tam İdrar Tahili
 • Gaita Gizli Kan
 • HbsAg
 • Anti Hbs
 • Anti HCV