Üniversitelere Özel Sağlık Sigortası - Kolan British Hospital

Üniversitelere Özel Sağlık Sigortası

Anasayfa / Üniversitelere Özel Sağlık Sigortası

Axa Sigorta A.Ş. ile özel sağlık sigortası ile yapılan anlaşma sonucunda talep eden öğrencilerimize sağlık poliçeleri çıkartılmıştır. Bu poliçeler Kıbrıs sınırları dahilindeki üniversite öğrencileri için düzenlenmiş olup sadece Kıbrıs Kolan British Hospital’da geçerlidir.

Öğrencilerimizin poliçeleri; yatarak tedavi giderlerini, acil sağlık hizmetlerini, günübirlik cerrahi işlemleri, doktor muayenelerini, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemlerini, diş çekimi ve dolgu işlemlerini kapsamaktadır.