ENG (VNG) Elektronistagmografi ve Denge Testleri

ENG, göz küresinin etrafına elektrodlar yerleştirilerek korneoretinal potansiyel farkı sonucu oluşan göz hareketlerinin (nistagmus) kaydedilmesi esasına dayanır. Bu testlerle ortaya çıkan vestibülo-oküler refleks (VOR); baş hareketi esnasında labirent reseptörlerinin simültane uyarılması sonucu oluşan kompanse edici göz hareketleridir. VNG ile baş hareketleri sonucu gözlerde oluşabilecek göz hareketleri (nistagmuslar) görüntülü olarak kaydedilir.