ENG (VNG) Elektronistagmografi ve Denge Testleri - Kolan British Hospital

ENG (VNG) Elektronistagmografi ve Denge Testleri

ENG, göz küresinin etrafına elektrodlar yerleştirilerek korneoretinal potansiyel farkı sonucu oluşan göz hareketlerinin (nistagmus) kaydedilmesi esasına dayanır. Bu testlerle ortaya çıkan vestibülo-oküler refleks (VOR); baş hareketi esnasında labirent reseptörlerinin simültane uyarılması sonucu oluşan kompanse edici göz hareketleridir. VNG ile baş hareketleri sonucu gözlerde oluşabilecek göz hareketleri (nistagmuslar) görüntülü olarak kaydedilir.