Non-Invaziv Kardiyoloji - Kolan British Hospital

Non-Invaziv Kardiyoloji

Transtorasik (göğüs üzerinden yapılan) Ekokardiyografi: Sol tarafa yatırılan hastada bir jel ile göğüs duvarının üzerinden inceleme yapılır. Bu işlem bir çeşit ultrason incelemesidir. Bu sayede kalp duvarları, kalp kapakçıkları, büyük damarları incelenir. Bu işlemler bizzat kardiyoloji uzmanı tarafından yapılır ve değerlendirilir. Herhangi röntgen ışınına maruz kalınmaz. Her yaştan insanda hiçbir yan etkisi olmaksızın uygulanabilir. Bu işlem sayesinde kalp kapaklarının fonksiyonları, nefes darlığı sebepleri, bayılma sebepleri , kalp ritm bozukluğu sebepleri, eğer geçirilmiş ciddi kalp kası enfarktüsü (kalp kası ölümü) ve bazı durumlarda ciddi koroner damar darlıkları var (damarı direkt görmeksizin) ise ön tespiti yapılabilir.

Transözofajiyal Ekokardiyografi

Gastroskopiye benzeyen bir tetkiktir. Bu şekilde yapılan incelemede kalp içi boşluklar, kalp kapakçıkları arada akciğer olmadığı için çok daha iyi değerlendirilebilir. Bazı durumlarda göğüs üzerinden yapılan incelemede çok yetersiz görüntü alınması durumunda da uygulanabilir.

Tread Mill (Efor Testi)

Koroner arter hastalıklarının ortaya çıkarılmasında, Efor kapasitesinin tespitinde, bilinen koroner damar hastalıkları olan kişilerin rutin kontrollerinde, hipertansiyonu olan kişilerde eforla kan basıncının değişiminin takibinde ve kalp ritm bozukluklarının eforla ilişkisini araştırmada kullanılan bir testtir.

Bu test deneyimli bir hemşire ve kardiyoloji uzmanı gözetiminde yapılmaktadır.

Belirli kurallara uygun şekilde hızlandırılan ve eğimi arttırılan bant üzerinde yürütülen hastanın sürekli EKG ve düzenli kan basıncı ölçümü yapılır.

Stresekokardiyografi

Stres ekokardiyografi, egzersiz yöntemleriyle veya kalp atımını hızlandıran ilaçlarla yapılan bir ekokardiyografi uygulamasıdır. Egzersiz ekokardiyografi, koşu bandı efor testinde egzersiz protokolünün uygulamasından hemen önce ve hemen sonra veya bisiklet egzersiz testi yardımıyla egzersizin her aşamasında ekokardiyografik görüntülerin kaydedilmesi şeklinde yapılmaktadır. Egzersiz testinin yapılamadığı durumlarda damar yoluyla kalp ritmi ve kasılmasını arttıracak ilaçların belli zaman aralıklarında artan dozlarla kullanılması ile ilaçlı stres ekokardiyografi yapılmaktadır.

Kolan British Hospital Kardiyoloji bölümünde, ritim bozuklukları ile ilgili tetkikler olarak; Elektrokardiyografi (EKG), Holter Takibi, Event Recorder, Loop Recorder, Tilt Table (Eğik Masa) Testi yapılmaktadır.