Aritmi ve Kardiyak Elektrofizyoloji - Kolan British Hospital

Aritmi ve Kardiyak Elektrofizyoloji

Kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi bu bölümde planlanır. Tanı için ritim bozukluğu anında EKG kaydı gerekir. Bu amaçla Ritim Holter, olay kayıt edici denen cihazlar kullanılır. Bayılma nedeninin araştırılmasında kullanılan eğik masa testi de ritim bozukluğu polikliniğinde uygulanır. Kalp pili hastalarının takibi ve pil kontrolleri burada yapılır.

Taşikardi yapan farklı türde ritim bozuklukları vardır. Bu bozukluklar kalbin değişik bölgelerindeki elektriksel anormalliklerden kaynaklanır. Normal kalpte olmaması gereken bir doku anormal elektrikten sorumludur. Koroner anjiografide olduğu gibi kasık damarlarından kalbe ilerletilen kateter ismi verilen tellerle bu dokular bulunup yok edilir. Bu işlem kateter ablasyon olarak isimlendirilir. Anormal dokunun yok edilmesi amacıyla radyofrekans veya soğutma sistemi kullanılır. Kateter ablasyon yapılabilmesi için elektrofizyoloji cihazı gerekir. Takip amaçlı olarak bir gece yatış gerektiren bir işlemdir. Lokal anestezi ile yapılır. Birçok ritim bozukluğu için % 100’e yakın başarıyla uygulanır.