Yüksek Riskli Gebelik Takibi (Perinatoloji)

Kliniğimizde yüksek riskli gebelik takibinde yapılan işlemler:

  • Trimester Kombine Tarama Testi : (2’li Test): Bu test sırasında anne yaşı, fetal NT (ense kalınlığı ) ölçümü ve anne kanındaki b Hcg ve Papp-A hormonlarının değerlerine göre risk hesaplaması yapılıp, Down sendromu ve diğer bazı kromozom anomalilerin açısından yüksek risk taşıyan gebeler tespit edilir. Fetal NT ölçümü yüksek olan hastalarda kalp anomalisi görülme sıklığı artmaktadır.Bu test 11-13+6 gebelik haftaları arasında yapılması önerilir.
  • Trimester Tarama testi : (4’lü Test): Down sendromu ve diğer bazı kromozom anomalileri, omurga defektleri (spina bifida) açısından yüksek risk taşıyan gebelerin tespit edilmesinde kullanılır. 16.-18. gebelik haftaları arası yapılması önerilir.
  • Düzey Ultrasonografi:(Detaylı Ultrasonografi): Bebeğin tüm organları ultrasonografi ile incelenerek, doğumsal anomali varlığı ve kromozom anomalilerine ait ultrason belirteçleri araştırılır.

4D (4 Boyutlu) Ultrasonografi: Bebeğin yüzü ve dış organları 4 boyutlu renkli olarak görüntülenir. Obstetrik Renkli Doppler Ultrasonografi: Anne ve bebeğe ait kan damarlarında ölçümler yapılır, ve bebeğe ait kan akımları ve bebeğin oksijenizasyonu hakkında bilgi verir. Kromozom anomalileri, genetik hastalıklar, konjenital enfeksiyonlar vb hastalıkların tanısını koymak için bazı invaziv işlemlerin yapılması gerekir. Amniyosentez Karın cildinden iğne ile rahim içine girilerek bebeğin etrafındaki sıvıdan örnek alınması CVS (Koryonik villus örneklemesi). Karın cildinden iğne ile rahim içine girilerek bebeğin gelişmekte olan plasentası (koryonik villuslerden) örnek alınması Kordosentez (Karın cildinden iğne ile rahim içine girilerek bebeğin kordonundan kan örneği alınması)