Hipertansiyon - Kolan British Hospital

Hipertansiyon

Yüksek tansiyon ya da hipertansiyon, aşırı yüksek tansiyon demektir. Normal kan basıncı değerleri bireyden bireye değişkenlik göstermekle beraber, sırasıyla sistolik (büyük tansiyon) için en çok 130 mm Hg, diastolik (küçük tansiyon) için ise en çok 85 mm Hg olmalıdır.

Bugün kabul edilen kan basıncı değeri istirahat halindeki normal bir yetişkinde 120/80 mmhg’dır (milimetre civa).

Herhangi bir kişide kan basıncı uyku sırasında düşük ,sinirli ya da heyacanlıyken yüksektir. genellikle de normalin üst sınırı olarak kabul edilen değer 140/90 mmhg’dır(milimetre civa).
Kanı kalpten dokulara taşıyan damar kan basıncı devamlı olarak 140/90 mmhg üzerinde seyrediyorsa hipertansiyondan bahsedilir.

Hipertansiyon kalp hastalıkları için ana bir risk faktörüdür.eğer tedavi edilmezse beyin dolaşımı,kalp,damar ve böbrek hastalıkları için ciddi hastalık ve ölüm oranlarında artışa sebep olur.
Bir kez teşhis yapılıp tedavi başlanırsa artan kan basıncı düşürülebilir , kalp ve kalp dolaşım sistemindeki hastalık riski azaltılabilir.